Tapper

Manuell tappestasjon med elektronisk vektstyring med 2 trinns tappeventil og spannlukker
For retur pek i bilde